Astral Creative

Hayallerinizi Pixele Dönüştürün

KullanICI SÖZLEŞMESİ

ASTRAL CREATIVE.COM SERVİS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

1.1. Ayışığı Reklam Matbaa Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.:
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "ASTRAL CREATIVE" olarak anılacaktır.
Adres: Yüzyıl Massit 1. Cd. No :162 Yüzyıl, Bağcılar / İstanbul
Müşteri: ASTRAL CREATIVE’in servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlar.
1.2.Taraflar bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi

2.1. Müşteri, ASTRAL CREATIVE 'in internet sitesinden, e-posta olarak, telefon, faks veya başka yöntemlerle hizmet almak için yapacağı başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer.
2.2. Sözleşme hizmet almaya devam edildiği sürece geçerlilidir.

3. Tanımlar

3.1. Sunucu: ASTRAL CREATIVE’in yönetimindeki ya da çalıştığı tedarikçi herhangi bir kuruma bağlı olan Server (web sitesi sunumu ve e-mail hizmetlerini gerçekleştiren iş istasyonu, bilgisayar ve tüm ekipmanıyla birlikte) SUNUCU olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı: ASTRAL CREATIVE’in müşterilerine tahsis ettiği veya ASTRAL CREATIVE’e ait sunuculara erişen, veri akışı sağlayan kişilerdir.
3.3. Hosting: ASTRAL CREATIVE tarafından sözleşme sonunda belirtilen süre kadar Müşteri’ye, Sunucu üzerinde, sözleşme sonunda belirtilen miktarda alan kiralanması ve bu alan aracılığı ile e-mail hesaplarının oluşturulması, web sitesinin barındırılması hizmetidir.
3.4. Kötü Kullanım: Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler konu başlığı altındaki tüm maddeler.
3.5. Domain: Türkçe karşılığı "Alan Adı" olarak ifade edilen domain internette yayın yapılan web adreslerine karşılık verilen IP numaralarının (İnternet Protokol adres) harflere dönüştürülmüş biçimine domain denir. Örneğin 54.4.7.234 gbi bir IP numarasının harflere dönüştürülmüş biçimi alanadiniz.com olabilir.

4. Konu

4.1. Bu sözleşme, ASTRAL CREATIVE 'in müşteriye sunduğu servislerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Bu sözleşme, müşteri ile yapılacak diğer sözleşmelere ek olacaktır. ASTRAL CREATIVE’in servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden müşteriler, bu sözleşme'de belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.
4.2. ASTRAL CREATIVE, bu sözleşmenin duyurusunu, öncelikle www.astralcreative.com adresinde yer alan web sayfalarında yapar. ASTRAL CREATIVE, sözleşmede meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. Sözleşme ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu Müşteri’ye aittir. ASTRAL CREATIVE gerek gördüğü taktirde sözleşme içeriğinde değişiklik yapabilir. Müşteri, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5. Sorumluluklar

5.1. ASTRAL CREATIVE bu sözleşmede belirtilen şartlara uyulduğu sürece belirtilen süre zarfında, belirtilen hizmetleri vermeyi taahhüt eder.
5.2. ASTRAL CREATIVE müşteriye ait elektronik postalar, veri tabanı, web sayfaları ve diğer hiçbir verileri yedeklememektedir. ASTRAL CREATIVE herhangi bir teknolojik sorun, dijital saldırı, yangın, afet vb durumlarda veya herhangi bir sebepten dolayı yaşanan kayıplarda, verilerin doğruluğunu, güncelliğini ve verilerin eski haline getirilmesini garanti etmez.
5.3. ASTRAL CREATIVE, internet servislerini müşterilerine ve kullanıcılarına sağlayarak, kendi sistemi üzerinden büyük miktarda bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. ASTRAL CREATIVE, internetin özgür düşünceyi teşvik eden, açık ve sınırları ortadan kaldıran bir yapıya sahip olduğunu kabul etmekte ve buna saygı duymaktadır. Ancak, ASTRAL CREATIVE servislerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli kısıtlamalara başvurabilir. ASTRAL CREATIVE, bu kısıtlamalardan dolayı oluşabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.
5.4. ASTRAL CREATIVE’in verdiği internet hizmetlerinin sürekliliği ve verimliliği kendi denetimi dışındaki kişi ve/veya kurumlara (Türk Telekom, Internet Servis Sağlayıcıları vb.), bilgisayar donanımları veya yazılımları, telefon veya internet hatları gibi birçok dış etkene bağlıdır. Bu nedenle, ASTRAL CREATIVE verdiği hizmetlerde müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, hatasız ve kesintisiz bir hizmet vereceğini garanti etmez. ASTRAL CREATIVE sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir kurumdur. ASTRAL CREATIVE müşteriye sunulan hizmetin kalitesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak ASTRAL CREATIVE, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşteri'nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda ASTRAL CREATIVE’in sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.
5.5. Alan adı alımı online gerçekleşmekte olup, tescil işlemi tamamlandıktan sonra, müşteri ilgili domain name’in tescil edildiğini internet üzerinden kontrol etmekle yükümlüdür. Yenileme işlemlerinde de Müşterinin kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır. ASTRAL CREATIVE oluşacak aksi durumlarda sorumluluk kabul etmez.
5.6. Müşteri, aldığı hizmetten yararlanacak olan kişi/kurum iletişim bilgilerini, üyelik kaydında ya da gönderdiği sipariş mailinde belirtmek zorundadır. Alınan hizmet ile ilgili tüm bilgiler ancak öncelik sırasına göre; üyelik bilgilerinde yer alan elektronik postadan ve domain name’in detayında yer alan elektronik postadan talep gelmesi durumunda karşılanacaktır.
5.7. Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini kontrol panelinden ASTRAL CREATIVE’in hiçbir onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan ASTRAL CREATIVE hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.8. Müşteri, ASTRAL CREATIVE tarafından gönderilen, kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin kaybolması, sanal ortamda çalınması ve benzeri yöntemler ile başkalarının eline geçmesi sonucu oluşabilecek zararlardan ASTRAL CREATIVE hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.9. ASTRAL CREATIVE, verdiği hizmetlerde müşteri ve site ziyaretçilerine ait bilgilerin gizliliğine riayet etmeyi taahhüt eder. Bu bilgileri izinsiz kullanamaz ve başkalarına satamaz, başkalarıyla paylaşmaz.
5.10. ASTRAL CREATIVE bir kişi veya kuruluşa hizmet vermeme hakkını saklı tutar.
5.11. Müşteriler ASTRAL CREATIVE’in hizmetlerini sadece kanuna uygun işler için kullanabilirler.
5.12. Müşteri, kullandığı kontrol panellerdeki bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda, ASTRAL CREATIVE hizmet vermeme veya hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.
5.13. Internet herkesin özgürce bilgi ve içerik paylaşabildiği bir ortamdır. Bu durum internet yoluyla elde edilecek bilgilerin doğruluğunun, güvenirliliğinin, yasalara ve genel ahlaka uygunluğunun garanti edilememesi sonucunu doğurmaktadır. ASTRAL CREATIVE, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı ASTRAL CREATIVE 'i sorumlu tutamazlar.
5.14. ASTRAL CREATIVE, müşterilerinin kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol etmemekte ve sansür uygulamamaktadır. Müşteriler, ASTRAL CREATIVE’in servislerini kullanarak gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.
5.15. Hosting içerisinde bulunan tüm veritabanı, data, belge, e-posta, eklenti vb dökümanların yedekleme işlemi Müşteri sorumluluğundadır. Herhangi bir sebeple yaşanan kayıplarda ASTRAL CREATIVE sorumlu tutulamaz.

6. Bildirimler

6.1. ASTRAL CREATIVE, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin sipariş işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle ASTRAL CREATIVE hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

7.1. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler maddesinin alt başlıklarında tanımlanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bu ana başlık altındaki tüm alt maddeler kötü kullanım kapsamındadır. ASTRAL CREATIVE, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
7.2. Spam gönderimi yapılamaz. SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, ASTRAL CREATIVE 'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda ASTRAL CREATIVE’in sunucularında aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara ve/veya sorunlara neden olabilmektedir. ASTRAL CREATIVE servisleri kullanılarak spam gönderimi yapılamaz.
7.3. T.C. yasaları çerçevesinde korunan fikirler, sanat eserleri, markalar, telif/copyright hakları, patent hakları ve ticari sırlar gibi kişi ve/veya kurumlara ait özel haklar aleyhinde hareket edilemez. Yazılım korsanlığı, lisanssız yazılım kullanımı, warez içerikler sağlanması/kullanılması ve bu tarz içeriklere ulaşılmasına olanak sağlayan siteler ve Türkye Cumhuriyeti yasaları kapsamında suç teşkil edecek davranışlar yanı sıra, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar sergilenemez.
7.4. ASTRAL CREATIVE’in servis ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazların kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler yapılamaz.
7.5. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışlar gerçekleştirilemez ve/veya buna aracı olunamaz.
7.6.
3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar kabul edilemez.
7.7. "Hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar sergilenemez, başkalarına ait servislere yetkisiz bir biçimde ulaşılamaz.
7.8.
ASTRAL CREATIVE müşterilerinin, kişisel ve/veya kurumsal itibarlarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilenemez.
7.9. Yürürlükteki T.C. yasalarına aykırı hareket edilemez.
7.10. Müşteri, yasak aktiviteler kapsamında ortaya çıkacak tüm zararları karşılamak zorundadır.

8. VPS, Sanal Sunucu, Co-Location, Dedicated Sunucu Kullanımı

8.1. 7. maddede, Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler başlığı altında tanımlanan işlemlerin gerçekleştirilmesi, hangi ad ve kapsamda olursa olsun sunucular (server) için de geçerlidir ve yasaktır. Yasak olduğu beyan edilen eylemlerin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi durumunda ASTRAL CREATIVE, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
8.2. Hizmeti kullanan müşterilerin sunucu üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sunucudaki ve/veya diğer sunuculardaki müşterilerin güvenliğini kısmen veya tamamen tehdit etmesi ya da aldıkları hizmete zarar vermesi durumunda tüm sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. Bu tür durumlarda ASTRAL CREATIVE, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
8.3. ASTRAL CREATIVE, sunucunun fiziki şartlarda sağlıklı olarak çalışmasını sağlar. Ancak doğal afet, sel, deprem, yangın, patlama, terör saldırısı vb ile sorumluluğu müşteriye ait olan donanım ve yazılım özelliklerinden kaynaklanan ya da Türk Telekom nedeniyle internet erişiminde ve ilgili altyapılarda oluşacak kesinti ve aksamalardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu tür bir olumsuzluğun yaşanması durumunda sunucu hizmeti alan müşteri herhangi bir hak iddia edemez.
8.4. ASTRAL CREATIVE, kendi sorumluluğunda bulunan donanım ve yazılım ürünlerinde meydana gelecek hataları giderir ancak sunucu hizmetini alan müşterinin kullanımından veya sorumluluğundaki yazılım, donanım ürünlerinin özelliklerinden, üreticisinden, geliştiricisinden veya kullanım biçiminden kaynaklanan her türlü hatada müşterinin kendisinin, diğer müşterilerin ve üçüncü şahısların görebileceği zararlarda sorumluluk kabul etmez. Bu konudaki her türlü maddi, manevi sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. ASTRAL CREATIVE’un bu türdeki arızaları giderme zorunluluğu da yoktur. Ancak talep edilmesi halinde konuyla ilgili yapılması gereken işlemi “Ek Hizmetler” kapsamında değerlendirerek ücreti mukabili giderebilir.

9. Alan Adı (Domain) Tescil Hizmetleri

9.1 ASTRAL CREATIVE, alan adları ile ilgili en üst seviye kuruluş olan ICANN sözleşmesini esas alır, müşterilerine bu sözleşme kapsamında hizmet verdiğini beyan eder.ICANN Domain Sözleşmesi: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm
9.2 ASTRAL CREATIVE, genel tescile açık gTLD ve ccTLD alan adları ile ilgili çözüm ortağı OpenSRS ve TR uzantılı alan adlarında çözüm ortağı Nic.TR'nin domain sözleşmelerini de esas alır. OpenSRS Domain Sözleşmesi: http://www.opensrs.com/docs/contracts/exhibita.htm, Nic.TR Domain Sözleşmesi:https://www.nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=1379948493178210160111197884

10. Sözleşmenin Sonlanması, İptal ve İade

10.1. ASTRAL CREATIVE, tüm müşterilerine karşı büyük sorumluluklar taşır. ASTRAL CREATIVE sorumluluklarını yerine getirmek için müşteriye 5 işgünü ya da daha öncesinde önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin ASTRAL CREATIVE’ e ödemesini gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye 10 işgününde iade edilir.
10.2. Müşteri bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal ederse, ASTRAL CREATIVE, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
10.3. Yeni başlatılan veya süresi dolan servislerle ilgili ücretlerin müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, ASTRAL CREATIVE, servisleri ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
10.4. Müşteri dilediği anda, 5 işgünü önceden faks, posta ve/veya e-posta yolu ile haber vererek sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Ancak müşteri sözleşme sonuna kadar ödemeyi taahhüt ettiği ve henüz ödemediği ücretleri ödemek durumundadır.
10.5. İade Garantisi ASTRAL CREATIVE hizmet kalitesine güveniyor ve müşterilerini memnun edebileceğine inanıyor. Bunun göstergesi olarak yeni servis alan müşterilerine sebep göstermeksizin satın alma tarihinden itibaren 15 gün koşulsuz tam ücret iade garantisi vermektedir. Müşterilerimiz adına satın alınan domain name(alan adı), SSL sertifikası gibi ürün veya servisler bu uygulama dışında tutulmaktadır. İade garantisi kapsamındaki ürün veya servislerimiz ilgili sayfalarda “iade garantisi” ibaresi ile belirtilmektedir, bu ibarenin bulunmadığı ürün veya servislerimiz için iade yapılmaz. Bu uygulamadan faydalanmaya karar veren müşteri, isteklerini (e-mail veya fax) olarak bildirmelidir, bununla birlikte ilgili servis faturasının iadesi veya iade faturasının düzenlenmesi gerekir. ASTRAL CREATIVE iade işleminin kesinleşmesini müteakip, 15 işgününde müşterisine iade tutarını ödemektedir. ASTRAL CREATIVE, bu garantiden faydalanan müşterilere, yeni servis satışı yapmama hakkını saklı tutar.
10.6. ASTRAL CREATIVE Servis Kullanım Sözleşmesine aykırı davranışlardan dolayı servisleri sonlandırılan müşteriler iade garantisinden faydalanamaz.

11. Ücretler ve Ödeme

11.1. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Domain tescil ve yenileme hizmeti dışındaki ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda ASTRAL CREATIVE; faks, telefon, posta ve/veya e-posta yolu ile ödeme bildiriminde bulunur. Bu bildirimden sonraki 5 iş günü içinde ödeme yapılmaması durumunda ASTRAL CREATIVE, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar. Domain ödeme tarihlerinin takip sorumluluğu müşteriye ait olup, zamanında ödemesi yapılmayan alan adı kapanacaktır. Alan adı ödemesinin gecikmesinden kaynaklanabilecek tüm zararlardan müşteri sorumludur.
11.2. Müşteri servis kullanım ücretlerini kullanım dönemi başında peşin olarak öder.
11.3. ASTRAL CREATIVE servis ücretlerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler internet sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, ASTRAL CREATIVE’un belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul eder.

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

12.1. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.